Hakkımızda

OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti., İleri Yapı ve Deprem Mühendisliği alanlarında çözümler sağlama hedefi ile 2013 yılında kurulmuştur. Nüfusunun %70’i deprem bölgesinde yaşayan ve sanayisinin ise %90’ı deprem riski altında olan ülkemiz maalesef her gün deprem gerçeğiyle iç içe yaşamaktadır.

Yapı dinamiği ve deprem mühendisliği alanlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzman bir kadroya sahip olan OBS, bu alanlardaki son gelişmeleri aralıksız takip etmektedir. OBS tarafından sağlanan mühendislik hizmetleri kapsamında, günü gününe takip edilen son teknolojik gelişmeler ile yıllar içinde edinilen bilgi birikimi ve tecrübe harmanlanarak, söz konusu mühendislik probleminin çözümü en uygun şekilde sunulmaktadır. Bugüne kadar güvenli, ekonomik ve yenilikçi çözümler üreterek, uzmanlık gerektiren birçok mühendislik projesini başarıyla ve zamanında tamamlamış bulunan OBS, Türkiye’de Deprem Mühendisliği alanında uzmanlık sahibi, en yetkin firmalardan biridir.

 

OBS, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği, Deprem İzolasyon Derneği ve Deprem Güçlendirme Derneği kurumsal üyesi olarak, deprem mühendisliği konularında farkındalığı arttırmak ve deprem güvenliği teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bu derneklerde aktif rol üstlenmektedir. Firmamız, dünya çapında hizmet veren deneyimli bir kadro ve bağımsız danışmanlar ile faaliyetlerine İstanbul Kadıköy’de bulunan ofisinde devam etmektedir.

Bahadır Şadan

Bahadır Şadan, 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisliği lisans, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Deprem Mühendisliği yüksek lisans ve 2009 yılında Milano Politeknik Üniversitesi’nden (Politecnico di Milano) Yapı Deprem Mühendisi doktora derecelerini almıştır.2002-2013 yılları arasında yurtiçinde ve İtalya’da farklı yapı mühendisliği proje firmalarında çalıştıktan sonra 2013 yılında OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti.’yi kurmuştur.Başlıca çalışma alanları, deprem yalıtımlı binaların tasarımı, deprem mühendisliği teknolojilerinin kullanımı, mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi ile tarihi yapılardır.2013 yılından günümüze kadar Deprem İzolasyon Derneği yönetim kurulunda yer alıp, 2015-2017 yılları arasında Deprem İzolasyon Derneği yönetim kurulu başkanlığı yaparak, deprem izolasyon sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşması ve doğru olarak uygulanması amacıyla birçok seminer ve eğitimler düzenlemiştir.Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği, Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komitesi ve Anti-Seismic Systems International Society (ASSISi) üyesidir. 2018 yılında yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin “Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı İçin Özel Kurallar” bölümünün hazırlama komitesinde, konu ile ilgili tecrübesi ve yetkinliği ile aktif rol oynamıştır.Uludağ Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak “Deprem Yalıtımlı Binaların Tasarımı” ve “Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı” derslerini vermektedir.

Hizmet ve Uzmanlık Alanlarımız

OBS’nin müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geniş bir yelpazede sunduğu İleri Yapı ve Deprem Mühendisliği hizmetleri aşağıda sıralanmaktadır.

Deprem Yalıtımı ve Enerji Sönümleme

Deprem İzolatörleri (sismik izolatör) tasarım ve danışmanlık hizmetleri

Deprem yalıtımlı (sismik izolasyonlu) bina tasarımı ve güçlendirme

Enerji Sönümleyiciler (Damper) kullanarak bina tasarımı ve güçlendirme

Deprem Performansı Değerlendirme ve Güçlendirme

Mevcut bina durum tespiti (deprem güvenliği tahkikleri)

Bina güçlendirme projeleri

Riskli bina tespiti

Tarihi ve yığma yapıların değerlendirmesi ve güçlendirmesi (rölöve, restorasyon)

Yapısal Olmayan Elemanların (Elektrik Mekanik Mimari Sistemler) Sismik Koruma Tahkikleri

 Statik Proje Hizmetleri

Betonarme bina tasarımı

Çelik bina tasarımı

Sanayi ve endüstri tesisleri tasarımı

Prefabrik bina tasarımı

Ahşap bina tasarımı 

Performansa Dayalı Tasarım ve Analiz

Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz (Nonlinear Time History Analysis)

Tek ve Çok Modlu İtme Analizleri (Single and Multi Mode Pushover Analysis)

Deprem Tehlike ve Risk Analizleri

İnşaat Aşamaları Analizi (Staged Construction Analysis)

Yapısal Olmayan Elemanların (Elektrik Mekanik Mimari Sistemler) Sismik Koruma Hesapları

Yapıların Deprem Ekonomik Kayıp Analizi (Due Diligence, PML, Sigorta Riski)

 Danışmanlık, Tasarım Gözetimi ve Eğitim

Deprem Mühendisliği Danışmanlık Hizmetleri

Tasarım Gözetimi (Peer Review)

Deprem İzolasyonu Danışmanlık Hizmetleri

Kurumlara ve Kişilere Özel Deprem Mühendisliği Eğitimleri

Yazılım ve Ar-Ge

Araştırma Geliştirme Projeleri

Deprem Mühendisliği Yazılımları Satış ve Geliştirilmesi

SeismoSoft Ürünleri Satış ve Destek (SeismoStruct, SeismoBuild, SeismoSpect, SeismoMatch, SeismoSignal)

  •  

Referanslarımız