İLERİ

Mühendisliği

çÖZÜMLERİ

Vizyonumuz

OBS Proje Mühendislik çözümler sağlama hedefi ile 2013 yılında kurulmuştur. Nüfusunun %70’i deprem bölgesinde yaşayan ve sanayisinin ise %90’ı deprem riski altında olan ülkemiz maalesef her gün deprem gerçeğiyle iç içe yaşamaktadır. Biz bu gerçeğin bilinciyle, deprem güvenliği yüksek yapıların tasarlanması ve mevcut yapı stokunun depreme güvenli hale getirilmesi için faaliyet göstermekteyiz. Deprem sonrası oluşacak olası maddi ve manevi kayıpların önüne geçmeyi amaçlıyoruz

Hizmetlerimiz

OBS’nin müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geniş bir yelpazede sunduğu İleri Yapı ve Deprem Mühendisliği Hizmetleri ve Çözümleri

Deprem Yalıtımı ve Enerji Sönümleme

 • Deprem İzolatörleri (sismik izolatör) tasarım ve danışmanlık hizmetleri
 • Deprem yalıtımlı (sismik izolasyonlu) bina tasarımı ve güçlendirme
 • Enerji Sönümleyiciler (Damper) kullanarak bina tasarımı ve güçlendirme

Deprem Performansı Değerlendirme ve Güçlendirme

 • Mevcut bina durum tespiti (deprem güvenliği tahkikleri)
 • Bina güçlendirme projeleri
 • Riskli bina tespiti
 • Tarihi ve yığma yapıların değerlendirmesi ve güçlendirmesi (rölöve, restorasyon)
 • Yapısal Olmayan Elemanların (Elektrik Mekanik Mimari Sistemler) Sismik Koruma Tahkikleri

Statik Proje Hizmetleri

 • Betonarme bina tasarımı
 • Çelik bina tasarımı
 • Sanayi ve endüstri tesisleri tasarımı
 • Prefabrik bina tasarımı
 • Ahşap bina tasarımı

Performansa Dayalı Tasarım ve Analiz

 • Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz (Nonlinear Time History Analysis)
 • Tek ve Çok Modlu İtme Analizleri (Single and Multi Mode Pushover Analysis)
 • Deprem Tehlike ve Risk Analizleri
 • İnşaat Aşamaları Analizi (Staged Construction Analysis)
 • Yapısal Olmayan Elemanların (Elektrik Mekanik Mimari Sistemler) Sismik Koruma Hesapları
 • Yapıların Deprem Ekonomik Kayıp Analizi (Due Diligence, PML, Sigorta Riski)

Danışmanlık, Tasarım Gözetimi ve Eğitim

 • Deprem Mühendisliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Tasarım Gözetimi (Peer Review)
 • Deprem İzolasyonu Danışmanlık Hizmetleri
 • Kurumlara ve Kişilere Özel Deprem Mühendisliği Eğitimleri

Yazılım ve Ar-Ge

 • Araştırma Geliştirme Projeleri
 • Deprem Mühendisliği Yazılımları Satış ve Geliştirilmesi
 • SeismoSoft Ürünleri Satış ve Destek (SeismoStruct, SeismoBuild, SeismoSpect, SeismoMatch, SeismoSignal)

Referanslarımız

Haberler:

Ülkemizin Nüfusunun %70’i deprem bölgesinde yaşıyor. Sanayisinin ise %90’ı deprem riski altında olan ülkemiz maalesef her gün deprem gerçeğiyle iç içe yaşamaktadır. Deprem sonrası oluşabilecek maddi manevi kayıpların önüne geçmek en büyük amacımız.

Dr. Bahadır Şadan

Deprem İzolasyonu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Deprem izolasyonunu çok basit olarak yapının zemin ile bağlantısını keserek, yapıyı depremin yıkıcı etkisinden sakınmak olarak tanımlayabiliriz.

Deprem izolatörleri ise, yapı ile zemin arasına yerleştirilen yatayda oldukça esnek, düşeyde ise yapı ağırlığını taşıyacak kadar rijit yapısal mesnetlerdir.

Literatürde deprem izolasyonu yerine deprem yalıtımı, sismik izolasyon, taban yalıtımı veya taban izolasyonu gibi isimler kullanılabilmektedir. Benzer şekilde deprem izolatörleri yerine sismik izolatör, yalıtım birimi, taban izolatörü gibi isimler de kullanılmaktadır.

Literatüre ve genel söyleme bakıldığı zaman deprem sonrası kullanılması gereken hastaneler, kamu binaları, okullar, veri merkezleri, ulaşım yapıları vb. yapılarda deprem izolasyonunun çok önemli olarak vurgulandığını görebilirsiniz.

Aslında onlarca tip deprem izolatörü bulunuyor. Fakat yaygın olarak en çok kullanılan iki tip izolatör bulunuyor. Bu iki ana tip izolatör kendi içerisinde de alt sınıflara ayrılıyorlar.

 1. Kauçuk (Elastomer)Deprem İzolatörleri (Yalıtım Birimleri)
  1. Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatörler (High Damping Rubber Bearings)
  2. Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatörler (Lead Rubber Bearings)
 2. Eğri Yüzeyli Sürtünmeli Deprem İzolatörleri (Yalıtım Birimleri)
  1. Tek eğri yüzeyli sürtünmeli izolatörler (Single concave surface friction pendulum)
  2. Çift eğri yüzeyli sürtünmeli izolatörler (Double concave surface friction pendulum)
 3.  Eğri yüzeyli sürtünmeli izolatörler (Triple friction pendulum)

Deprem izolasyonu uygulamasının çok pahalı olduğu, dolayısı ile sadece önemli binalarda uygulanabileceği ile ilgili yanlış bir kanı vardır. Özellikle yerli üretim, yerli mühendislik ve Türkiye’de mevcut test merkezlerinin de kullanımıyla birlikte deprem izolasyonu uygulamalarının maliyetleri büyük oranda düştü.

Sismik izolasyon sistemleri yeni binalarda uygulanabildiği gibi belli koşulları sağlayan binalarda deprem güçlendirme yöntemi olarak da kullanılabiliyor.

İster yeni yapım olsun ister güçlendirme olsun, sismik izolasyon sistemleri kullanılan binalar, geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş binaların aksine tasarım depremini hasarsız veya minimum onarılabilir hasar ile atlatacaktır.

Literatüre ve genel söyleme bakıldığı zaman deprem sonrası kullanılması gereken hastaneler, kamu binaları, okullar, veri merkezleri, ulaşım yapıları vb. yapılarda deprem izolasyonunun çok önemli olarak vurgulandığını görebilirsiniz.

Deprem izolatörlerinin ömrü, doğru bakım ve kontrol ile binanın ömründen daha fazladır. İzolatörlerde yapılan yaşlandırma testleri ve yıllar önce kullanılan izolatörlerin yeniden test edilmesi sonucunda izolatörlerin özelliklerinin belirgin bir şekilde değişmediği gözlemlenmiştir.

Deprem izolatörlerine ömrü boyunca müdahale edilmediği sürece bakıma ihtiyaçları yoktur diyebiliriz. Sürtünmeli izolatörlerin kayıcı plakalarının içine toz, çamur, su vb. maddelerin girmemesine dikkat edilmelidir. Zaman zaman izolatörlerin bağlantı ankrajlarının sıkılığı kontrol edilmelidir. Binanın deprem izolatörleri üzerinde salınımını engelleyecek uygulamalardan kaçınılmalıdır.